Doelenboek

Elke dag weer vertrouwen ouders hun kind toe aan onze zorgen. We willen graag dat kinderen zo veel als mogelijk leren, zodat ze uit kunnen stromen naar de school die het beste bij hen past.

Maar wat leert een kind nu eigenlijk bij ons op school? Door middel van ons zelf gemaakte doelenboek maken we duidelijk aan welke doelen kinderen werken. In dit boekje zijn namelijk alle doelen terug te vinden voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling, op alle verschillende niveaus van de basisschool. Ook staan in dit boekje alle doelen die te maken hebben met leren leren en sociaal emotionele ontwikkeling waar we met kinderen aan werken op SO Fier.

 Al deze doelen komen voort uit de landelijk vastgestelde kerndoelen voor het onderwijs (SLO Leerlijnen). In de kerndoelen staat wat een leerling aan het eind van de basisschool moet kennen en kunnen. Een kerndoel is een heel groot doel en daarom zijn de kerndoelen opgedeeld in kleinere doelen, zodat een kind stap voor stap op weg gaat om de kerndoelen te bereiken. Verder hebben we gebruik gemaakt van alle informatie uit de volgsystemen KIJK en ZIEN, die we gebruiken om de ontwikkeling van kinderen te volgen.

 In dit boekje hebben we de doelen vertaald naar begrijpelijk Nederlands, zodat een kind zelf na kan lezen wat hij of zij allemaal gaat leren op zijn of haar niveau.

In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van een leerling staat precies beschreven op welk niveau een kind per vakgebied aan het werk is. Ook staat daarin onze verwachting over de uitstroombestemming van het kind beschreven. Met de uitstroombestemming bedoelen we het niveau van vervolgonderwijs waar een kind, als alles loopt volgens de verwachting, heen zal gaan na groep 8. We hopen met dit boekje goed inzicht te geven in de doelen van ons onderwijs. Iedereen, van wie het kind bij ons op school start, ontvangt zo’n boekje bij de start op SO Fier.