Voorzieningen en expertise

Binnen SO Fier hebben we veel expertise in eigen huis. Naast leerkrachten, leraarondersteuners, onderwijsassistenten en de directie werken veel specialisten in de school. Heel laagdrempelig, zodat we gemakkelijk extra hulp of ondersteuning voor je kunnen inschakelen als dat nodig is. Zo hebben we intern begeleiders, orthopedagogen en gedragswetenschappers in huis. Zij zijn gespecialiseerd in de vragen die kinderen ons dagelijks stellen. Vragen die zich uiten in gedrag. Gedrag dat we zo goed mogelijk willen begeleiden en waar nodig ombuigen.
 
Onze reken-, taal- een dyslexiespecialisten helpen leerkrachten met hun onderwijs. Bijvoorbeeld als het rekenen even niet zo lekker loopt in de groep. Of omdat we vermoeden dat er sprake is van dyslexie.
 
In de school werken ook een fysiotherapeut, tandarts, jeugdarts en schoolmaatschappelijk werker. Zij zijn er voor wie dat nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat je motoriek je belemmert bij het leren schrijven. Of omdat u als ouder of verzorger een opvoedvraag heeft.
 
Tot slot scharrelt schoolhond Willem dagelijks door de school. Hij is een goed en geduldig (lees)maatje voor kinderen die dat nodig hebben.