Werkwijze

Wij bieden Speciaal Onderwijs aan leerlingen die intensieve vragen stellen op het gebied van gedrag. Op onze school zijn de vragen die kinderen ons stellen het uitgangspunt van ons handelen. In onze school horen wij kinderen door middel van hun gedrag en soms ook letterlijk de volgende vragen aan ons stellen:

  • Wil je me zien en horen?
  • Wil je doen wat je zegt en zeggen wat je doet?
  • Wil je er voor zorgen dat ik belangrijk kan zijn?
  • Wil je me leren hoe ik me op een andere manier kan gedragen?
  • Wil je me laten ontdekken wat ik goed doe?

Op onze school werken kundige en betrokken leerkrachten die door middel van hun handelen antwoord geven op deze vragen door kwalitatief goed onderwijs te geven. SO Fier heeft 14 groepen. In onze kleutergroep zijn ook leerlingen geplaatst op basis van een onderwijs-zorgarrangement.

Het onderwijs-zorgarrangement (OZA) wordt vorm gegeven door onze school in samenwerking met Youké (jeugdzorg). Deze combinatie van speciaal onderwijs en jeugdzorg maakt het mogelijk om kleuters en hun ouders/verzorgers te helpen om de gedragsproblemen, die zowel thuis als op school voorkomen, in een vroeg stadium om te buigen. In de klas werken de leerkracht en pedagogisch medewerker samen, thuis worden ouders begeleid door een gezinsbegeleider. Het multidisciplinaire team wordt verder gevormd door de intern begeleider, gedragswetenschapper, en waar nodig de logopediste en fysiotherapeut. Na een plaatsing van maximaal een jaar op de OZA, worden de kinderen doorverwezen naar een passende vorm van onderwijs. Dit kan zowel een plaatsing op een reguliere school als een verwijzing naar een vorm van speciaal onderwijs zijn.