Ziekte, verzuim en verlof

Ziek melden

We vragen ouders/verzorgers om ziekte of afwezigheid via de Parro-app bij de leerkracht te melden, bij voorkeur vóór 8.30 uur. Wanneer u uw kind via Parro heeft afgemeld, is het niet meer nodig ook nog naar school te bellen. Telefonisch kan natuurlijk ook, ons telefoonnummer is 030-8505685. Als een leerling gebruik maakt van leerlingenvervoer, dient u ook de vervoerder zelf in te lichten. Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, nemen wij contact op met de ouders/verzorgers.

 

Verzuim

Het is belangrijk dat leerlingen naar school komen. Elke dag houden we bij of een leerling aanwezig is en wat de reden is van afwezigheid. Als een leerling niet op school is en niet is afgemeld, dan bellen we altijd naar huis. Als een leerling 16 uur of meer verzuimt in een periode van vier weken, dan nemen wij altijd contact op met afdeling leerplicht. Bij herhaling van verzuim zonder reden kan leerplicht een proces verbaal opmaken en een zorgmelding uit laten gaan.

 

Bijzonder verlof

Voor het aanvragen van bijzonder verlof is in Utrecht een speciale regeling. Wilt u aanspraak maken op bijzonder verlof, dan kunt u bij school een formulier vragen of hier downloaden. Hierna zal de directie deze aanvraag beoordelen en krijgt u dit formulier retour.