Ziekte, verzuim en verlof

Ziek melden

We vragen ouders/verzorgers om ziekte of afwezigheid via de Parro-app bij de leerkracht te melden, bij voorkeur vóór 8.30 uur. Wanneer u uw kind via Parro heeft afgemeld, is het niet meer nodig ook nog naar school te bellen. Telefonisch kan natuurlijk ook, ons telefoonnummer is 030-8505685. Als een leerling gebruik maakt van leerlingenvervoer, dient u ook de vervoerder zelf in te lichten. Als een leerling onder schooltijd ziek wordt, nemen wij contact op met de ouders/verzorgers.

 

Verzuim

Het is belangrijk dat leerlingen naar school komen. Elke dag houden we bij of een leerling aanwezig is en wat de reden is van afwezigheid. Als een leerling niet op school is en niet is afgemeld, dan bellen we altijd naar huis. Als een leerling 16 uur of meer verzuimt in een periode van vier weken, dan nemen wij altijd contact op met afdeling leerplicht. Bij herhaling van verzuim zonder reden kan leerplicht een proces verbaal opmaken en een zorgmelding uit laten gaan.

 

Bijzonder verlof

Voor het aanvragen van bijzonder verlof is in Utrecht een speciale regeling. Op de website van de gemeente Utrecht kunt u hierover meer informatie vinden. Ook is hier een aanvraagformulier voor bijzonder verlof voor meer en minder dan tien dagen te downloaden. U kunt deze aanvraag vervolgens indienen bij de directeur van onze school.