De organisatie van ons onderwijs

Onze groepen

SO Fier heeft 15 groepen. Kinderen in de leeftijd vanaf 4 tot en met 13 jaar bezoeken onze school. We werken in homogene en heterogene groepen. Dat betekent dat er soms meerdere leerjaren in één klas zitten. Onze leerkrachten hebben hier ervaring mee. Een groot deel van de dag volg je onderwijs met je eigen groep. Tijdens rekentijd werken we groepsdoorbroken. Dit betekent dat je dan instructie en verwerking krijgt op je eigen rekenniveau.

 

OZA groep

Speciale aandacht schenken we aan onze kleuters in de OZA groep. In deze groep zijn ook leerlingen geplaatst op basis van een onderwijs-zorgarrangement. Dit onderwijs-zorgarrangement (OZA) wordt vormgegeven door onze school in samenwerking met Youké (jeugdzorg).

Deze combinatie van speciaal onderwijs en jeugdzorg maakt het mogelijk om kleuters en hun ouders/verzorgers te helpen om de gedragsproblemen, die zowel thuis als op school voorkomen, in een vroeg stadium om te buigen. In de klas werken de leerkracht en jeugdzorgwerker samen, thuis worden ouders begeleid door een gezinsbegeleider. Het multidisciplinaire team wordt verder gevormd door de intern begeleider, de gedragswetenschapper, en waar nodig de logopediste en fysiotherapeut. Na een plaatsing van een jaar op de OZA, wordt een kind doorverwezen naar een passende vorm van onderwijs. Dit kan zowel een plaatsing op een reguliere school als een verwijzing naar een vorm van speciaal onderwijs zijn.