Medezeggenschapsraad

Wij zijn een school met een democratisch karakter. Ouders en teamleden hebben medezeggenschap over uiteenlopende zaken binnen de school. De Medezeggenschapsraad praat onder meer mee over schoolplan, formatieplan, begroting, schoolgids etc. Bij veel zaken wordt de MR om advies gevraagd, maar bij een aantal zaken heeft de school instemming van de MR nodig om de plannen tot uitvoering te brengen. Een voorbeeld hiervan is het vaststellen van de schooltijden.

De MR is idealiter samengesteld uit ouders en personeel. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders. Ouders kunnen zich kandidaat stellen en als het nodig is worden er verkiezingen gehouden. Teamleden stellen zichzelf in het team kandidaat. Ook zij moeten gekozen worden met een meerderheid van stemmen door het team.

SO Fier heeft een eigen MR. De medezeggenschapsraad komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. De MR zorgt dat relevante informatie via de nieuwsbrief naar ouders gecommuniceerd wordt.

De medewerkers van SO Fier worden in de MR vertegenwoordigd door:

  • Marike Post (voorzitter)
  • Robin van Impelen
  • Suus van Rossum

De ouders van SO Fier worden in de MR vertegenwoordigd door:

  • Lenie Manusiwa
  • Arvid Waasdorp

Er is nog een plaats voor ouders vacant. Indien ouders interesse hebben om plaats te nemen in de MR, kunnen zij hiervoor de leden van de MR (mr.sofier@spoutrecht.nl) en/of leerkracht van hun kind benaderen.

 

Het laatste jaarverslag van de MR vindt u hier.