Kennismaking en oriëntatie

Het kan zijn dat de huidige basisschool van uw kind, onvoldoende antwoord kan geven op de ondersteuningsvragen die uw kind stelt. In dat geval kan het zo zijn dat uw kind speciaal onderwijs nodig heeft. Is uw kind niet aangewezen op speciaal onderwijs? Dan zoekt de huidige school naar een andere (reguliere) school die de juiste begeleiding kan bieden. Dit gebeurt in overleg met u. De meeste leerlingen op onze school komen uit de gemeente Utrecht. We bieden ook onderwijs aan enkele leerlingen uit de gemeentes om Utrecht heen. 

Als uw kind speciaal onderwijs op het gebied van gedrag nodig heeft, bent u van harte welkom om eens te komen kijken op onze school. Zo krijgt u een goede indruk van onze school en de manier waarop wij werken. Tijdens een oriënterend gesprek laten we u de school zien en kunt u al uw vragen stellen. Daarna kunt u rustig overwegen of u uw kind zou willen aanmelden op onze school.  

Voor dit schooljaar zitten veel van onze groepen vol en hebben we alleen nog een plek in groep 8. We houden een interesselijst bij voor het geval er onverwacht plaats komt in een bepaalde groep. Wilt u op deze lijst worden gezet, neem dan contact op met de betreffende intern begeleider.

Voor schooljaar 2024/2025 hebben we nog de volgende ruimte in de groepen:

Groep 1/2 OZA nog enkele plekken
Groep 1/2 nog enkele plekken
Groep 3 vol
Groep 4 nog enkele plekken waarvoor zich al meerdere geïnteresseerden hebben gemeld
Groep 5 nog enkele plekken
Groep 6 nog enkele plekken waarvoor zich al meerdere geïnteresseerden hebben gemeld
Groep 7 nog enkele plekken
Groep 8 vol

Interesse? Neem rechtstreeks contact op met één van onze intern begeleiders:
Sonja Dijkstra ([E-Mail not displayed]) voor de groepen OZA, 1- 2, 7 en 8
Hester Vonk ([E-Mail not displayed]) voor de groepen 3, 4, 5, en 6

Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van ons contactformulier of bellen met de school.

Voordat onze school uw kind toe kan laten, moet de huidige school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Deskundigen adviseren vervolgens het samenwerkingsverband of uw kind speciaal onderwijs nodig heeft. Meer over deze volgende de stap in het proces vindt u op de pagina over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. Is de toelaatbaarheidsverklaring al afgegeven? Dan kunt u direct door naar aanmelding en plaatsing