Kennismaking en oriëntatie

Het kan zijn dat de huidige basisschool van uw kind, onvoldoende antwoord kan geven op de ondersteuningsvragen die uw kind stelt. In dat geval kan het zo zijn dat uw kind speciaal onderwijs nodig heeft. Is uw kind niet aangewezen op speciaal onderwijs? Dan zoekt de huidige school naar een andere (reguliere) school die de juiste begeleiding kan bieden. Dit gebeurt in overleg met u.

De meeste leerlingen op onze school komen uit de gemeente Utrecht. We bieden ook onderwijs aan enkele leerlingen uit de gemeentes om Utrecht heen.

Als uw kind speciaal onderwijs op het gebied van gedrag nodig heeft, bent u van harte welkom om eens te komen kijken op onze school. Zo krijgt u een goede indruk van onze school en de manier waarop wij werken. Tijdens een oriënterend gesprek laten we u de school zien en kunt u al uw vragen stellen. Interesse? Neem rechtstreeks contact op met één van onze intern begeleiders:

 

Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van ons contactformulier of bellen met de school.

Voordat onze school uw kind toe kan laten, moet de huidige school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Deskundigen adviseren vervolgens het samenwerkingsverband of uw kind speciaal onderwijs nodig heeft. Meer over deze volgende de stap in het proces vindt u op de pagina over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. Is de toelaatbaarheidsverklaring al afgegeven? Dan kunt u direct door naar aanmelding en plaatsing

 

Het is belangrijk te vermelden dat de mogelijkheid bestaat dat de school (tijdelijk) vol zit en geen plek heeft. We zullen dan een plekje op de wachtlijst aanbieden.

Voor het schooljaar 2022/2023 zijn alle plekken bezet in de leerjaren 1-2, 3, 5 en 6. Voor deze leerjaren hanteren we dus een wachtlijst. In de andere leerjaren zijn op dit moment nog de volgende plekken vrij:

OZA: 1
Leerjaar 4: 3
Leerjaar 7: 2
Leerjaar 8: 1


Voor schooljaar 2023/2024 hebben we nu nog voldoende plaatsingsmogelijkheden in alle leerjaren.