Kennismaking en oriëntatie

Het kan zijn dat de huidige basisschool van uw kind, onvoldoende antwoord kan geven op de ondersteuningsvragen die uw kind stelt. In dat geval kan het zo zijn dat uw kind speciaal onderwijs nodig heeft. Is uw kind niet aangewezen op speciaal onderwijs? Dan zoekt de huidige school naar een andere (reguliere) school die de juiste begeleiding kan bieden. Dit gebeurt in overleg met u.

De meeste leerlingen op onze school komen uit de gemeente Utrecht. We bieden ook onderwijs aan enkele leerlingen uit de gemeentes om Utrecht heen.

Als uw kind speciaal onderwijs op het gebied van gedrag nodig heeft, bent u van harte welkom om eens te komen kijken op onze school. Zo krijgt u een goede indruk van onze school en de manier waarop wij werken. Tijdens een oriënterend gesprek laten we u de school zien en kunt u al uw vragen stellen.

Op dit moment maken we afspraken voor een oriënterend bezoek met ouders/verzorgers van leerlingen voor wie dit schooljaar nog plek is in de groepen. Veel van onze groepen zitten echter vol (zie overzicht onderaan deze pagina). Voor de leerjaren die vol zitten, is het nu niet mogelijk om een afspraak te maken voor een oriënterend bezoek. Na de kerstvakantie starten we weer met het maken van afspraken voor leerlingen in alle groepen die eventueel na de zomervakantie op SO Fier zouden kunnen starten. 

We houden een interesselijst bij voor het geval er onverwacht plaats komt in een bepaalde groep. Wilt u op deze lijst worden gezet, neem dan contact op met de betreffende IB-er.

Voor schooljaar 2023/2024 is de bezetting als volgt:
OZA: vol
Groep 1-2: vol
Groep 3: vol
Groep 4: vol
Groep 5: 1 plek waarvoor al belangstellenden bekend zijn
Groep 6: vol
Groep 7: vol
Groep 8: 2 plekken

We doen ons uiterste best om in de loop van het schooljaar nog een instroomgroep te starten waardoor we ruimte creëren om nieuwe leerlingen te laten starten.

Interesse? Neem rechtstreeks contact op met één van onze intern begeleiders:
Sonja Dijkstra ([E-Mail not displayed]) voor de groepen OZA, 1- 2, 7 en 8
Hester Vonk ([E-Mail not displayed]) voor de groepen 3, 4, 5, en 6

Natuurlijk kunt u ook gebruikmaken van ons contactformulier of bellen met de school.

Voordat onze school uw kind toe kan laten, moet de huidige school bij het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Deskundigen adviseren vervolgens het samenwerkingsverband of uw kind speciaal onderwijs nodig heeft. Meer over deze volgende de stap in het proces vindt u op de pagina over het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring. Is de toelaatbaarheidsverklaring al afgegeven? Dan kunt u direct door naar aanmelding en plaatsing